باغ کتاب و باشگاه همکارا از روز شنبه 18 اردیبهشت باز است

اطلاعیه ها

17 اردیبهشت 1400

تعطیلی باغ کتاب و باشگاه همکارا تا 17 اردیبهشت تمدید شد

اطلاعیه ها

15 اردیبهشت 1400

مهارت حل مساله

مهارت حل مساله

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

غلبه بر مقاومت ها

غلبه بر مقاومت ها

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

شناخت فرهنگ سازمانی

شناخت فرهنگ سازمانی

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

تجدید نظر در تجربه های قبلی

تجدید نظر در تجربه های قبلی

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

استفاده از تفکر منظم

استفاده از تفکر منظم

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

اهمیت تصمیم گیری

اهمیت تصمیم گیری

وبلاگ

15 اردیبهشت 1400

معرفی باشگاه همکارا و پرسش های متداول

معرفی باشگاه همکارا و پرسش های متداول

درباره باشگاه همکارا

14 اردیبهشت 1400

قوانین و شرایط عضویت در باشگاه همکارا

قوانین و شرایط عضویت در باشگاه همکارا

درباره باشگاه همکارا

14 اردیبهشت 1400

<
کلیه حقوق محفوظ است© باغ کتاب