52 بازدید
ثبت شده

خانمها

لطفا به افرادی که مدام از جلوی میزهای پژوهش رد میشن و به خانمها میگن که روسریشونو درست کنن بگین دست از این کار بردارن و در مسایل شخصی مردم دخالت نکنن. این کار خیلی به دور از فرهنگه که به یه فرد عاقل و فرهیخته بگید روسریتو درست کن. با تشکر

هلیا درویشی هلیا درویشی
منتشر شده 10/27/2020 11:07
 • خانمهای فرهیخته

تایید شده توسط
 • آذر نژادفر
 • یوسف دانش پور
 • آرمان جوادیان کوتنایی
 • شایان اسکندری
 • مصطفی مقدس
 • سینا علی اکبری سامانی
 • فهیمه برزمینی
 • سارا نورامین
 • سارا لزومی
 • دیبا فیض نیا
 • فاطمه نظری
 • علیرضا کریمی
افزودن نظر
آخرین فعالیت 10/29/2020 07:17

 • عضویت در باشگاه همکارا
 • ورود اعضا
1
2