• ثبت نام و اشتراک
  • پروفایل و نمایش در شبکه همکارا
چطوری می تونم از میزهای پژوهش استفاده کنم؟
با عضویت در همین سامانه از طریق صفحه عضویت و اشتراک میز پژوهش و خرید پکیج روزانه، هفتگی ای ماهیانه میتوانید از مزایای عضویت در باشگاه همکارا و استفاده از میزهای پژوهش استفاده کنید
چطور می تونم پروفایل خودم را در فهرست اعضای باشگاه همکارا ثبت کنم؟
کافی است هنگام ثبت نام در پایین فرم عضویت تیک گزینه مایلم پروفایلم روی سایت باغ کتاب بصورت عمومی منتشر گردد را بزنید و یا بعدا از طریق ویرایش پروفایل خود این کار را انجام دهید