دریافت اپلیکیشن اندروید باغ کتاب

  • ثبت نام و اشتراک
  • پروفایل
  • اعتبار اشتراک روزانه
  • محل استقرار میزها
  • امکان رزرو صندلی
  • برگزاری جلسه
  • حداکثر زمان خالی بودن صندلی
چطوری می تونم از میزهای پژوهش استفاده کنم؟
با عضویت در همین سامانه از طریق صفحه عضویت و اشتراک میز پژوهش و خرید پکیج روزانه، هفتگی ای ماهیانه میتوانید از مزایای عضویت در باشگاه همکارا و استفاده از میزهای پژوهش استفاده کنید
چطور می تونم پروفایل خودم را در فهرست اعضای باشگاه همکارا ثبت کنم؟
کافی است هنگام ثبت نام در پایین فرم عضویت تیک گزینه مایلم پروفایلم روی سایت باغ کتاب بصورت عمومی منتشر گردد را بزنید و یا بعدا از طریق ویرایش پروفایل خود این کار را انجام دهید
آیا میتوان امروز اشتراک روزانه خرید کرد و فردا استفاده کرد؟
خیر.اشتراک روزانه فقط برای همان روز قابل استفاده میباشد
میزهای پژوهش در چه بلوک هایی قرار دارد؟
در طبقه اول بلوک بهارستان (A) و سروستان (D
آیا امکان رزرو صندلی از روز قبل وجود دارد؟
خیر.امکان رزرو صندلی وجود نداشته و اولویت استفاده از میزها با افرادی است که زودتر حضور پیدا کنند
آیا میتوان جلسه های کاری را در باشگاه همکارا برگزار کرد؟
بله.به شرط رعایت نظم مجموعه و همچنین عدم جابه جایی صندلی ها و افزایش ظرفیت میزها
حداکثر زمان خالی بودن صندلی در باشگاه چقدر است؟
حداکثرا زمان خالی بودن صندلی اعضا (پس از ثبت کد ورود) نیم ساعت است بعد از این زمان مسئول میز پژوهش اختیار خالی کردن میز و واگذاری کد و صندلی به دیگر اعضا را دارد.